Drodzy sportowcy!
Wzorem roku ubiegłego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ oraz KU AZS UŁ uruchamiają Międzywydziałową Ligę Piłki Siatkowej.

Liga będzie składała się z 13 zespołów (reprezentacji wydziałów) oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ.
Każdy Wydział może wystawić jeden zespół składający się z dowolnej liczby zawodników, ale w jednym meczu może uczestniczyć nie więcej niż 12 zawodników.

Rozgrywki będą odbywały się w Centrum Sportu UŁ przy ul. Styrskiej 20/26, systemem „każdy z każdym’’ do dwóch wygranych setów.
Mecze ligi rozgrywane będą w soboty i niedziele. Pierwsze cztery zespoły wyłonione w trakcie prowadzonych rozgrywek wezmą udział w turnieju finałowym, który odbędzie się przy okazji Juwenaliów sportowych.

Uczestnicy rozgrywek muszą być członkami KU AZS UŁ z wyłączeniem uczniów PLO UŁ.
Legitymację członka AZS należy wyrobić za pośrednictwem strony http://azs.uni.lodz.pl/

Zgłoszenia zespołów prosimy dokonywać na adres e-mail:
gozdzik.aga@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie do 21.11.2016.

Najbliższy turniej 27.11.2016 (niedziela).
azs-ul

Youtube