Informacje na temat Akademickich Mistrzostw Polski –> www.ampy.pl
zielone_logo_sygnetlogotyp_rgb

Dokumenty niezbędne na AMP:
Certyfikat Przynależności Akademickiej
1) należy wypełnić certyfikat www.ampy.pl –> e-madzia –> certyfikat
2) wydrukować go
3) udać się do dziekanatu w celu podpisania i podstemplowania certyfikatu
4) dostarczyć certyfikat trenerowi

Legitymacja ISIC-AZS
Informacje jak wyrobić, znajdziesz w zakładce Legitymacja.

Youtube